Bestyrelsen

Navn
E-mail
Formand
Rita Sobczyk​
jasminvej13@gmail.com​
Næstformand
Kenneth Madsen
tomrermadsen@hotmail.dk
Kasserer
John Sobczyk
johnsobczyk07@gmail.com
Sekretær
Medlem (webmaster)
Ole Nielsen
olewn@3310.dk
Medlem
Per Perschke
per@peros.dk
Medlem
Dan Jørgensen
danjorgen@yahoo.dk
Medlem
Vinni Nørgaard
bonn@webspeed.dk
Medlem
Helle Bramwell
hcbramwell@gmail.com
Medlem
Charlotte Hersdorf
chersdorf@gmail.com
Bilagskontrollant
Dennis Madsen & Jørgen Rasmussen
Billagskontrollantsuppleant
Helge Andersen
Fanebærer
Kenneth Madsen
Fanebærersuppleant
Dennis Madsen
Suppleanter
Mads Vergo & Claus Lelund