Generalforsamling 2024

Ølsted Borgerforening indkalder til

Generalforsamling

Søndag den 18. februar 2024 kl. 13.30 i ”Sundhedsafsnittet”, Hovedgaden 2, Ølsted

Dagsorden ifølge vedtægten.

Vedtægten kan ses på Ølsted Borgerforenings hjemmeside: 3310borgerforening.dk

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


 

Kl. 13.00 inden Generalforsamlingen er Ølsted Borgerforening vært ved en let buffet.

Fra 29. januar til 9.februar kan billetter til buffeten hentes ved kasse 1 i SuperBrugsen Ølsted, eller tilmelding til på e-mail:

info@3310borgerforening.dk

Bestyrelsen

 

Dagsorden til Generalforsamling i Sundhedsafsnittet, Ølsted Skole

                                       Søndag, den 18.2.2024 kl. 13.30

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent for 2024
  6. Indkomne forslag, -der er ingen indkomne forslag.
  7. Valg:
  8. Valg 5 bestyrelsesmedlemmer:

          På valg er:

Kenneth Madsen

Mads Vergo

Charlotte Hersdorf – ønsker ikke genvalg

Niclas Nanboe – ønsker at udtræde

Ole Nielsen – ønsker ikke genvalg

Rita Sobczyk – ønsker at udtræde

Vinni Nørgaard – ønsker at udtræde

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:

På valg er:

Susie Slott Madsen

Der skal vælges en suppleant mere

   C: Valg af bilagskontrollant:

         På valg er:

Jørgen Rasmussen

D: Valg af bilagskontrollant suppleant:

På valg er:

Helge Andersen

E: Valg af fanebærer:

         På valg er:

Kenneth Madsen

   F: Valg af fanebærer suppleant:

På valg er:

Per Perschke

  1. Eventuelt