Velkommen – Bliv medlem og støt et godt formål

Kontingent 2016:

Pr. husstand: kr. 50,- 

Pensionister dog kr. 25,-


Kontonr.: 6301 0001509373
CVR: 34798982


Ølsted Borgerforening støtter det lokale blad
Læs Rundt om Ølsted her